top of page

Naše služby

Vykonávanie povinných Hlavných ročných kontrol

Komplexné posúdenie stavu Vášho ihriska

Objednaním u nás získate:

 • prehľad o nedostatkoch Vášho detského ihriska

 • návrhy ako riešiť zistené nedostatky z kontroly

 • nezávislý pohľad na stav detského ihriska

 • splnenie si povinnosti výkonu ročnej kontroly prostredníctvom oprávnenej osoby

 • konzultáciu o správnej prevádzke detského ihriska

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti detských ihrísk

Prevádzka detských ihrísk a ich kontrola

 • základy bezpečnosti detských ihrísk 

 • vykonávanie bežnej a prevádzkovej kontroly

 • údržba detského ihriska

Podepsání smlouvy

Doplnkové služby

Poradenstvo

 • k údržbe a opravám ihriska

 • vo výbere a usporiadaní zariadení ihriska

 • k povinnej výbave detského ihriska

 • k dokumentácii detského ihriska

 • založenie knihy detského ihriska

bottom of page